Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge

Inloggen / Registreren

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Service Bioscoop Luxor. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Service Bioscoop Luxor is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Service Bioscoop Luxor niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Service Bioscoop Luxor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Service Bioscoop Luxor geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Recht

Op alle overeenkomsten tussen Service Bioscoop Luxor en de klant en alle aanbiedingen van Service Bioscoop Luxor aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Venlo, tenzij Service Bioscoop Luxor ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Correspondentie

Alle correspondentie gaat via email. De klant is verplicht om een emailadres aan Service Bioscoop Luxor op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Service Bioscoop Luxor worden doorgegeven op de manier die Service Bioscoop Luxor voorschrijft.
Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

Service Bioscoop Luxor Nieuwsbrief

Door een reservering te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de Service Bioscoop Luxor Nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die elke week per email wordt verstuurd en waarin informatie staat over de activiteiten bij Service Bioscoop Luxor.
Uitschrijven voor de Service Bioscoop Luxor Nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief.

Disclaimer

Service Bioscoop Luxor.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Service Bioscoop Luxor.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Service Bioscoop Luxor en haar personeel.

Service Bioscoop Luxor is een handelsnaam van Caubo Holding B.V. Andere handelsnamen van Caubo Holding B.V. zijn CityCinema.nl en LuxorReuver.nl.

‹ Terug naar overzicht
2022 Cinelink ©2022 Service Bioscoop Luxor -