Inloggen / Registreren

› Huisreglement

Alle regels op een rij.

Service Bioscoop Luxor, ‘voor een compleet avondje uit’.  
Wij zijn een sfeervol filmtheater met 4 zalen, een grand café en restaurant. Vanaf 1984 verzorgen wij filmvoorstellingen voor Reuver en omgeving. Service Bioscoop Luxor maakt van een ‘avondje film’ een ‘compleet avondje uit’ en zal daarom alles doen om het bezoek aan onze bioscoop naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen. Daarom zijn de volgende voorwaarden van toepassing op elke bezoeker. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Wij maken gebruik van videocamera’s, na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnames aan derden worden getoond.

Entreebewijs/reserveren:
- Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd te tonen.
- Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen.
- Via de website gereserveerde kaarten dienen 15 minuten voor aanvang van de voorstelling te worden afgehaald. Wanneer dat niet gebeurt, heeft Service Bioscoop Luxor het recht om, zonder vergoeding of schadeloosstelling, het kaartje door te verkopen aan een andere bezoeker.
- De bezoeker wordt geacht vóór aanvang van de hoofdfilm in de zaal te zijn. Na aanvang van de hoofdfilm kan verdere toegang geweigerd worden. Kaarten voor een film worden nog verkocht tot het moment dat de hoofdfilm begint.
- De kassa sluit 15 minuten nadat de laatste voorstelling is begonnen.
- De bezoeker die beschikt over een kortingskaart (bijvoorbeeld CJP-kaart of 55-plussers) is verplicht dit vóór aankoop van een toegangsbewijs bij de kassamedewerker te melden.
- Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de zaal en/of wanneer een medewerker van de bioscoop daarom vraagt.
- Eenmaal gekochte kaarten, zowel aan de kassa als via iDEAL, kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd.
- De aangewezen rij- en stoelnummers op het toegangsbewijs zijn bindend. Service Bioscoop Luxor kan besluiten een voorstelling in een andere zaal te vertonen waardoor de kans bestaat dat de rij- en stoelnummers gewijzigd worden. Bij rustige voorstellingen kan Service Bioscoop Luxor besluiten over te gaan op vrije stoelkeuze.

Leeftijdskeuring: De bioscoop is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. U dient dit te tonen. Voldoet u niet aan de vereiste minimum leeftijd of kunt u niet aantonen daaraan te voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht u de toegang tot de desbetreffende film te weigeren. Is de kijkwijzer 16 jaar, dan is de toegang UITSLUITEND voor personen van 16 jaar en ouder. ER WORDEN GEEN UITZONDERINGEN GEMAAKT.
 
Aanwijzingen medewerkers: Iedere bezoeker dient aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
 
Consumpties: In de zaal kunt u zowel met contant geld als met pin betalen. Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- of etenswaren is niet toegestaan.
 
Alcohol: Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn bij twijfel verplicht om naar legitimatie te vragen.
 
Roken: In de gehele bioscoop is roken verboden. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Ook een alternatieve variant, bijv. de elektronische sigaret e.a., is niet toegestaan.
 
Mobiele telefoon: Wij verzoeken u tijdens de film de mobiele telefoon uit te schakelen.
 
Opnameapparatuur: Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken. Bij overtreding kan de beeld/geluidsdrager in beslag worden genomen.
 
Aansprakelijkheid: Bij beschadiging, diefstal of het verlies van uw eigendommen kan Service Bioscoop Luxor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij beschadigingen van onze eigendommen is de betreffende persoon aansprakelijk voor reparatie- en vernieuwingskosten. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk/aansprakelijk voor hun kinderen.

Gevonden voorwerpen: Als u in de bioscoop een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dient u dat bij de receptie af te geven. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.
 
Hinderlijk gedrag: Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt (ongewenste intimiteiten, mishandeling, bedreiging, discriminatie en andere vormen van agressie), al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering zonder teruggave van toegangsgelden.
Het is niet toegestaan om goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.
 
Verbandtrommel: Bij het buffet is een verbandtrommel aanwezig en kan eerste hulp worden verleend. Er is altijd een BHV-er in ons pand aanwezig.
 
Eigen Risico: Het betreden van deze bioscoop geschiedt volledig op eigen risico.
 
Veiligheid: In bijzondere gevallen, waarbij de algemene veiligheid dat in alle redelijkheid vereist, kan een medewerker van Service Bioscoop Luxor inzage verlangen in (hand)bagage van de bezoeker. Wanneer de bezoeker weigert mee te werken dan kan de bedrijfsleiding de bezoeker de (verdere) toegang ontzeggen zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht kennis te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de medewerkers van Service Bioscoop Luxor stipt en direct op te volgen.

Uitgaan: Uitgaan moet voor iedereen gezellig zijn. Daarom gelden er huis- en gedragsregels.

Wij wensen u een prettige voorstelling!

‹ Terug naar overzicht
2022 Cinelink ©2022 Service Bioscoop Luxor -